Styrets sammensetning - Vestfold og Telemark Rasekattklubb

Vestfold og Telemark Rasekattklubb

VTR

Go to content

Styrets sammensetning

Om klubben

VTRs styre-sammensetning etter klubbens
GF 2022 - fredag 25. november 2022
Styremedlemmenes arbeidsoppgaver kan byttes etter behov.
Bilder

Kontaktinformasjon
Arbeidsoppgaver

Navn
Posisjon
Adresse
Mobil
E-post
Tove Garvik
Leder  (2022 - 2024)
Gamlegata 3, 3810 Gvarv
924 44 122
VTRsekretar@gmail.com
Utstillingsleder

Navn
Posisjon
Adresse
Mobil
E-post
Fred Fredriksen
Nestleder (2021 - 2023)
Skaustranda 83, 3209 Sandefjord
924 81 779

Kasserer
Navn
Posisjon
Adresse
Mobil
E-post

Maria Myrland
Styremedlem (2021 - 2023)
Tomtervn. 122, 1823 Knapstad
957 79 110
VTRsekretar@gmail.com

Sekretær
All kontakt med NRR går via sekretær
All import av katt går via sekretær

Navn
Posisjon
Adresse
Mobil
E-post
Alf Fosshaug Garvik
Styremedlem 1 (2022- 2024)
Gamlegata 3 3810 Gvarv
922 38 545

Innkjøp / kokk


Navn
Posisjon
Adresse
Mobil
E-post
Bitta Mørk
Styremedlem (2021 - 2023)
Plassen 48, 3919 Porsgrunn
476 76 538


Navn
Posisjon
Adresse
Mobil
E-post
Svein Heltberg
Styremedlem (2021 - 2023)
Rådyrkroken 19, 3032 Drammen
906 95 201Navn
Posisjon
Adresse
Mobil
E-post
Anne Kristin Tufte
Styremedlem (2022 - 2024)
Villaveien 6, 3937 Porsgrunn
952 45 876

Kafèansvar inne på utstillingen
Booking av møterom og andre arrangementer

Navn
Posisjon
Adresse
Mobil
E-post
Anette Kristensen
Styremedlem (2022 - 2024)
Skogflata 8, 3735 Skien
971 40 057


Navn
Posisjon
Adresse
Mobil
E-post
Vigdis Myhre
Varamedlem  (2022 - 2024)
Vesterøyavn.13B, 3235 Sandefjord
911 91 181Navn
Posisjon
Adresse
Mobil
E-post
Olaf Mørk
Varamedlem 2 (2021 - 2023)
Plassen 48, 3919 Porsgrunn
413 12 758
Hjemmeside
olaf.mork@altiboxmail.no
VTR

                                                                          

Vedlikehold Olaf Mørk e-mail:


                                                                          

Har du klubbrelaterte spørsmål så mailer du :

Back to content