google-site-verification=Py66jmHQHWwBsvCkjG4gWIw1vMGfm0r-bLvh2AQkzY4

Nytt i klubben - Vestfold og Telemark Rasekattklubb

Vestfold og Telemark Rasekattklubb

VTR

Go to content

Nytt i klubben

Sekretærens hjørne


14.06.24
Hei alle medlemmer !
Det er innført ny telefontid hos NRR's kontor
Telefontiden er mandag, tirsdag og torsdag 10-14.  

Kontakt alltid meg først før NRRs kontor kontaktes!


05.07.24
Hei alle VTR-medlemmer, og spesielt alle utstillere!

Det er mye informasjon frem og tilbake fra NRR, men sånn er det.

Når  det gjelder importer så er rutineendringen om at kopi av stamtavle er  tilstrekkelig trukket tilbake, da dette viste seg å
være brudd på  regelverket vi har.  
Så, alle som har import til registrering, sørg  for at original stamtavle (og transfer der det kreves) er sendt inn til  NRRs kontor.  
-----------
På  FIFes GF i mai i år ble det vedtatt en etikkbestemmelse for utstillere.  Dommere har hatt dette lenge, nå har også utstillere dette.  
Alle som stiller ut må ha lest den etiske kodeksen.

Fra 1/7-2024 kan alle katter bli IC/IP i eget land med 4 CACIB/CAPIB.  

Oppdaterte paragrafer
leser du i vedleggene under
Årets klubbkatt liste for  2022 i VTR.

På siste medlemsmøte, 10.02.23 ble der foretatt en liten påskjønnelse til vinnere - i hver sin kategori >>
Verdens Vinner 2022 PR (N) Diadem’s Zero  eier: Victoria Eline Rassmuse
Beste VTR katt   GIP SC (N) Kelam’s Yoshi JW DVM DSM  650,2800 eier: Anne Mette Larsen
Beste hannkatt  SC (N) Kelam’s Cazper  630,2700 p eier: Anne Karin Byrkjedal
Beste hunnkatt  IC NO*Furbonacci All Eyes on Spike 543,1100 p
eier:   Gunn Røed & Anne Marie Naze Tjøtta Davies
Beste kastrat hann    GIP SC (N) Kelam’s Yoshi JW DVM DSM  650,2800 p eier: Anne-Mette Larsen
Beste kastrat hunn  SP SC N Turlecat’s Molly  570,3700 p  eier: Beate Eriksen
Beste ungdyr      CH (N) Kelam’s Oh La La 370,2100 p  eier: Anne-Mette Larsen
Beste Senior     GIP SC (N) Kelam’s Yoshi JW DVM DSM   75,1700 p
eier: Anne-Mette Larsen
Beste Veteran      SP SC N Turtlecat’s Molly   75,0500 p eier: Beate Eriksen
Beste huskatt     Pernille 90,1300 p         eier:  Anne-Mette Larsen
Beste oppdrett    Kelam*s   363,3333 p   eier:  Anne-Mette Larsen------------- OOOOO--------------2. Info til alle utstillere - Jan. 2023
Gledelige nyheter - det er mulig å stille ut katten IC/IP med 5 CACIB/CAGCIB i eget land, ut året 2023.
FIFes styre har innvilget SVERAK og NRR unntakfra § 4.3 i UR (utstillingsreglementet) om krav til antall sertifikater i klasse 7/8 for å oppnå tittelen IC/IP.
Unntaket som beskrevet i anneks 2 til URvil være gjeldende i hele 2023.
I anneks 2 til UR står det at IC/IP kan oppnås med 5CACIB/CAPIB ifra minst 3 forskelige dommere i ett land.

GIC/GIP og SC/SP har ingen unntak og er nå som før Korona'n. Det betyr at det forsatt er mulig å stille katten til IC/IP med kun norske utstillinger slik det var under Korona-nedstengningen.
Unntaket gjeller resultater oppnådd i perioden 23.01.2023 - 31.12.2023.

Sak 17/20 - på NRRs GF i mars 2020.
Brudd på oppdrettsregler

1. Informasjon til alle oppdrettere, er at det er innført et gebyr for brudd på OR § 3.3 - i tillegg til ordinær pris på stamtavlene, for å få registrert kullet.
Gebyret vil framstå i prislisten.
Som følgende:                                                                                            .
En hunnkatt må ikke ha mer enn to kull i løpet av 12 måneder, og ikke mer enn tre kull i løpet av 24 måneder, med mindre en veterinær og NRR skriftlig har tillatt noe annet. Gebyret kan unngås ved at det søkes om et eventuelt 4. kull til AR (avlsrådet) på forhånd, det vil si før paring.

------------------oooooo---------------

  Dette er noe som alle oppdrettere må lese.

Nå er NRRs GF over, og referatet fra generalforsamlingen vil snart komme på NRRs hjemmeside. Det er store og viktige endringer, og her er en kort oppsummering som spesielt oppdrettere må være klar over.
  • Klasse 2 kan ikke lenger benyttes fritt. Om oppdretter vil gi et avkom avlsforbud må dette begrunnes og dokumenteres i henhold til FIFes regelverk. Se info fra stambokfører lengre ned hvor dette er grundig forklart. Min utheving som viser hvorfor dette er endret/strammet inn. Fjerning av fotnoter og opprydding i regelverket ble enstemmig vedtatt på NRRs GF.
  • Helseattest - NRRs helseattest eller tilsvarende benyttes og lastes opp i Min Katt, og attesten skal være datert av veterinæren FØR paring. Om katten er under 10 måneder når helseattesten er tatt så er den gyldig i 3 uker/21 dager.  


(Det siste er vedtatt på siste styremøte).
  • Det er nye priser på importer og stamnavn, og diplomer for titler må kjøpes, de sendes ikke lengre ut automatisk. Nye priser gjelder fra 1/6-2023.
  • Det er tillatt, fra 1/1-2024, å ha inntil to kull uten stamnavn.
Priser fra 1/6:
  • Import fra annet FIFe-forbund    kr  500,-
  • Import fra forbund utenfor FIFe  kr  800,-
  • Titteldiplom                              kr  150,-
  • Søke stamnavn                         kr 2500,-
  • Endringer stamnavn                  kr 1000,-
Buravgiften klubbene betaler til NRR ved lån av bur til utstilling økes fra 1/6-23, noe som gjør at påmeldingsavgiften til vår utstilling også økes for alle som melder på etter 1/6.
Ta kontakt dersom dere har spørsmål, så skal jeg svare så godt jeg kan. Eventuelt kan jeg videresende spørsmål til NRR.
  

Hei alle dere oppdrettere av katter som har golden, sunshine og extreme sunshine samt copper.  
Vedlagt følger forklaring fra NRR om hva som skjer videre med disse fargene, da spesielt hos SIB og NEM.  

Har dere spørsmål rundt dette så bare ta kontakt!

< Les vedlegget HER >

---------------------------------------------------------------------------------------
Nytt fra NRR
Viktig for de som stiller i utlandet
Hei,
Vi opplever at medlemmer laster opp sine oppnådde utenlandscert flere  måneder etter de aktuelle utstillingene. Dette er i strid med UR § 4.6  Godkjenning av titler, Tillegg for NRR. Opplastning av utenlandscert (og eventuelt oppnådde titler) skal skje innen 14 dager etter endt utstilling. Utenlandsresultater som lastes opp for sent i henhold til lovverket vil bli avvist.
Gyldig dokumentasjon på utenlandsresultater er bedømmelsesseddel signert  av dommer, med kattens navn påført, eller et diplom med kattens navn,  resultat og navn på dommer. Eventuell NOM/BIS er foretrukket påført med  et klubbstempel, men en skriftlig bekreftelse  fra arrangørklubbs utstillingssekretær er også ok.MELDING FRA KONTORET: 27.05 24 ble følgebrev 14-24 sendt ut til klubbene  med følgende melding: Vi opplever at medlemmer laster opp sine oppnådde  utenlandscert flere måneder etter de aktuelle utstillingene. Dette er i  strid med UR § 4.6 Godkjenning av titler,  Tillegg for NRR.
Opplastning av utenlandscert (og eventuelt oppnådde titler) skal skje innen 14 dager etter endt utstilling.
Utenlandsresultater som lastes opp for sent i henhold til lovverket vil bli avvist.

Gyldig dokumentasjon på utenlandsresultater er bedømmelsesseddel signert  av dommer, med kattens navn påført, eller et diplom med kattens navn,  resultat og navn på dommer. Eventuell NOM/BIS er foretrukket påført med  et klubbstempel, men en skriftlig bekreftelse  fra arrangørklubbs utstillingssekretær er også ok.

Mange hadde ikke fått dette med seg dette. Det er flere som i ettertid  har sendt inn resultater og fått disse avvist. For å la alle få en  sjanse til å registrere resultater de har liggende setter vi en frist til 1 juli.2024 til å få dette registrert i min katt. De  som har fått resultater avvist skal vi redigere, og er det noen som ser  at dette ikke er gjort ved neste ukes utløp så kan de ta kontakt på stambok@nrr.no

Med vennlig hilsen/Best regards
NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND
Kristen Kytr
Forbundssekretær

14.06.24

Viktig melding for alle utstillere.

Hei alle medlemmer i VTR, og spesielt viktig - alle utstillere!  
Vedlagt ligger det nylig vedtatte "Code of Ethics" for utstillere.  Alle utstillere må lese dette slik at de vet hva de har å forholde seg til på utstilling fra og med juli 2024.

Dette bør du lese HER
English
</------------------------------\>

Date: fre. 21. juni 2024
Subject: Følgebrev 22-24 - Referat fra styremøte i juni og forbudet mot import av katter fra Russland

Hei,
Vedlagt ligger referat til styremøte 12. juni og forbudet mot import av katter fra Russland.
Med vennlig hilsen/Best regards
NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND
Kristen Kytr
Forbundssekretær

Vedlegg Referat Styremøte                                                         Vedlegg Importforbud fra Russland 
Året 2023
---------- Forwarded message ---------
Fra: NRR Stambokfører <stambok@nrr.no>
Subject: Postjournal uke 11-2023
Hei alle sammen.
GF 2023 er avholdt og i den forbindelse vil jeg dere skal sende ut følgende opplysning til medlemmene deres, For det er nok ikke alle som har fått med seg at dette ble enstemmig vedtatt.

Registrering i stambok klasse 2:
Tidligere var det tilstrekkelig å skrive at katten skulle selges til kos/selskap om man ønsket stambok klasse 2. Etter fjerning av alle fotnoter i NRRs regelverk følger vi nå FIFe's regler, og dette sier som følger:§
§ 4.2 A Klasse 2:
Hovedstambok (LO) eller Kontrollstambok (RIEX) med avlsforbud. Stambokførte katter som får avkom oppdretteren utelukker fra avl i hht. OR §§ 3, 6, 7, 8, eller 9 (jf. OR Appendiks I, II), får en stamtavle der det markeres at katten har avlsforbud i medhold av FIFe’s regler (se neste avsnitt under). For en slik stamtavle betales det samme pris som for en stamtavle i klasse 1. (GF 2010)
→ OR § 3.1 under Generelt angir forutsetningene for registrering med avlsforbud.
→ § 3.5.2, → § 6 i sin helhet  
→ §§ 7, 8, 9, App. I, II. Det er oppdretteren, og ikke f.eks. en hannkatteier, som har råderetteren over sine katter og bestemmer hvordan de skal registreres i medhold av vedtatt lov- og regelverk som alle er forpliktet til å følge bl.a. i hht. STA § 2.3 og GL §§ 2h, 6 A nr. 2.  
Kattunger som er registrert i Klasse 2 kan – med oppdretterens samtykke – bli omregistrert til Klasse 1 hvis det viser seg at de forutsetningene oppdretteren registrerte kattungene under, ikke lenger er til stede (→ OR § 3.1 som oppgir betingelsene for avlsforbud).
Henvisningene til OR:
§ 3 - Avlsregler
3.1 Generelt - Alle katter innført i en FIFe-stambok tillates brukt i avl med mindre dette begrenses av - Oppdretts- og Registreringsreglementet (§§ 3, 6, 7, 8 eller 9), eller av - nasjonale regler som gjelder helsespørsmål.
FIFe-medlemmer tillates ikke å innføre noen ytterligere strengere avls- eller registreringsbegrensninger

3.5.2 Genetiske sykdommer - FIFe vil ikke registrere eller godkjenne noen ny katterase med rasekarakteristika basert på fenotypiske lyter eller andre medfødte trekk som kan forårsake helseproblemer eller hemme kattens normale liv.
FIFe skal ikke registrere eller godkjenne noen rase som fremviser følgende rasetrekk:  
- Achondroplasia/pseudo-achondroplasia: Et autosomalt dominant gen som resulterer i dvergvekst, korte ben og legger samt andre fysiske defekter (f.eks. Munchkin).
- Osteochondrodysplasia: Et autosomalt dominant gen som forårsaker en tiltagende ledd-, ben- og bruskdeformitet (f.eks. Scottish Fold)
- Noen form for genetisk mutasjon som resulterer i småvoksthet eller forkorting av kattens lemmer. <→ UR § 1.5>

FIFe vil ikke godta noen nye søknader om foreløpig godkjenning av hårløse varianter eller delvis hårløse raser, med unntak for de nåværende godkjente rasene som Sphynx, Don Sphynx og Peterbald.

Men NRRs Tillegg for PER/EXO vedrørende PKD, ABY/SOM verørende PRA og PK

§ 6 - Regler for godkjente raser (i sin helhet)
§ 7 - Regler for midlertidig godkjente raser
§ 8 - Regler for ikke-godkjente raser
§ 9 - Regler for ikke-godkjente langhår/korthår (XLH/XSH)
OR Appendiks I - Genetiske tester
OR Appendiks II - Helseundersøkelser

Her på kontoret er det full rulle og forberedelser til flyttingen av kontoret som vil skje i midten av april. Vår nye adresse blir: Svenskegata 2, 1776 Halden

Med vennlig hilsen/Best regards
NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND
Line-Louise Wangsvik
Stambokfører/ Registrar
Tel.: +47 69612753


 
      

Hei alle VTR-medlemmer!  

Her er ukas postjournal fra NRRs stambokfører, denne inneholder ny informasjon!  
Derfor  videresendes den til dere alle.  Det er info om søk etter eier i NRRs  ID-register, og mulighet for eierskifte med pin-kode til  ikkemedlemmer.  


Vennlig hilsen
Vestfold og Telemark Rasekattklubb
Maria Myrland
sekretær

---------- Forwarded message ---------
Fra: NRR Stambokfører <stambok@nrr.no>
Date: tir. 22. aug. 2023 kl. 14:21
Subject: Postjournal uke 33 - 2023

    
Hei alle sammen.
Her kommer ukens postjournal.
Det gleder mitt hjerte og jeg er så stolt over å kunne meddele at nå er det åpnet for ID-søk i den åpne delen av min katt.
Eierinformasjon kommer kun opp ved søk på ID-nummer.
For at registeret vårt skal være holdes oppdatert er det  kjempeviktig at oppdrettere er flinke å eierskifte katter så snart de  har solgt og levert dem.
Nå kan det også utføres digitale eierskifter til ikke-medlemmer i  min katt, dette måtte før gjøres manuelt under endringsforespørsel.
Nå ber oppdretter kattungekjøper om å registrere en bruker i min  katt, så kan de eierskifte med kode på samme måte som de nå gjør til  kjøpere som er medlemmer i NRR.
For oppdrettere som ønsker å kjøpe NRRs Id-chip kan de sende bestilling til stambok@nrr.no  hvor de skriver antall og legger ved kvittering for betaling det koster  145,- pr chip og da er alt inkludert. Vi skal snart få VIPPS opp å gå  da blir dette enklere,  men inntil videre benyttes kontonr som står på vår hjemmeside til  betaling. Registrering av chip foregår på samme måte som før. For  veterinærer som bruker Journalsystemet Provet så er det mulig med  direkte tilgang til registrering fra veterinær inn i Min Katt.  Dette gjelder både helse og chip registrering. Dette er noe vi skal  promotere til veterinærer for det er synd at denne muligheten ikke er  blitt utnyttet tidligere.
Jeg vil igjen gjøre et forsøk på å invitere dere sekretærer til et  teamsmøte i uke 36. Jeg sender en egen teams-invitasjon og denne er kun  ment for dere sekretærer.
Jeg vet det har vært ønsket av mange og jeg gjør som sagt derfor et  nytt forsøk. Det argumenteres med at styrene i klubbene er en enhet,  men dere sekretærer har en kjempeviktig funksjon i denne enheten og det  er dere jeg stort sett kommuniserer med til  daglig. Det er dere som skal veilede medlemmer og det er dere som  sitter med de nødvendige tilgangene i min katt.
Det er klart at dere i etterkant av et slik møte skal informere  resten av styret deres og det må styrene ha tillit til at sekretærene  også gjør.

Jeg har bestilt ny ladning med blanke stamtavler... men dessverre  er det en liten forsinkelse hos leverandøren av disse slik at jeg får de  ikke før neste mandag og kan ikke godkjenne kull før de er kommet. Jeg  var lovet at disse skulle vært levert i går  eller i dag, men fikk da en telefon i dag med beskjed om denne  forsinkelsen Jeg beklager dette, men det er ikke så mye jeg får gjort  annet enn å be om forståelse og tilgivelse for denne forsinkelsen.

Jeg ønsker dere alle en fortsatt fin uke, og lykke til både arrangør og utstillere i Kristiansand til helgen ❤️


 
Med vennlig hilsen/Best regards
NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND
Line-Louise  Wangsvik
Stambokfører/ Registrar
Tel.: +47 69612753

Informasjon om NRRs ID-register ble åpnet 23. aug. 2023
Ligger ved her som en pdf-file <HER>VTR

                                                                          

Vedlikehold Olaf Mørk e-mail:


                                                                          

Har du klubbrelaterte spørsmål så mailer du :

Back to content