Bli medlem - Vestfold og Telemark Rasekattklubb

Vestfold og Telemark Rasekattklubb

VTR

Go to content

Bli medlem

Medlem

Ønsker du å bli medlem av vår klubb, så er du hjertelig velkommen.


Intention for this brief info is pointed to those who want it writtrn in English, rather than Norwegian.
How to become a member of our club - Registration -
just follow the link, here

Ønsker du å bli medlem iklubben vår? - ja, det er en god idè -
du kommer da inn i ett miljø sammen med andre som er interessert i kattens helse og velferd.
Deltagelse på møter - hvor det er full anledning til ta opp tema som vedrører katten eller klubben - eller bare en prat.

For å få dette til - gjør du følgende - du sender
navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer til VTR-sekretær i en e-mail.

Medlemskontingenten er kr 500,- pr. år for hovedmedlem,
Medlemskontingenten er kr 400,- pr. år for pensjonister og uføretrygdete.
Familiemedlem kr. 100,-
Støttemedlem   kr. 200, -

Det er også en annen mulighet - det å gå inn via NRRs sitt søkeskjema. Der velger du klubb og medlemstype.
Det er en veldig grei måte å gjøre det på.
Gir deg en lenke her:
Følgende gjelder kun for første gangs innmelding.
Melder du deg inn etter 1. juli betaler du 1/2 kontingent
Melder du deg inn etter 1. november så gjelder kontingenten også for påfølgende år.             
Kontingenten betales inn med følgende kontonummer: 2630 33 20058

Merk betalingen med "VTR medlemskontingent 20.. (gjeldene år)"!   
I den e-mailen du sender, så bør du også gi noen opplysningerom deg selv, og om du også har vært medlem av annen klubb tidligere.
Hvis svaret er ja, så hvilken klubb det var, og hvorfor du vil skifte. Oppgi om du har stamnavn eller ikke, og da hvilken rase(r) du har.
Dette gjelder også når du fyller ut skjemaet.

Vi registrerer ingen som medlem av VTR før kontingenten er betalt.
Som registrert medlem er du selv ansvarlig for å fornye ditt medlemskap i klubben. Forfall for innbetaling er 15. desember.
Har du spørsmål angående dette, så send en mail til: VTRsekretar@gmail.com

Som medlem får du også NRR medlemsbladet Aristokatt 4 ganger i året.
VTR

                                                                          

Vedlikehold Olaf Mørk e-mail:


                                                                          

Har du klubbrelaterte spørsmål så mailer du :

Back to content