GDPR Rutiner - Vestfold og Telemark Rasekattklubb

Vestfold og Telemark Rasekattklubb

VTR

Go to content

GDPR Rutiner

Personvern
      
Vestfold og Telemark Rasekattklubb (VTR) rutiner for GDPR

Kort om GDPR
GDPR er EUs databeskyttelsesforskrift som stiller krav til hvordan bedrifter håndterer personopplysninger og hvordan medlemmene kan påvirke dette. GDPR trådde i kraft 25. mai 2018.
Norge er bundet av EU direktivet. Dette betyr at du som medlem har:

1. Rett til å motta informasjon om hvordan vi behandler dine personlige opplysninger (Personvernregler).
2. Rett til å få tilgang til, anonymisere, rette eller slette personlige data der det er mulig.
3. Rett til å godkjenne eller motsette seg informasjonshåndtering, for eksempel via nyhetsbrev.

I denne rutinen (GDPR-rutine) beskriver vi hvordan VTR samler inn, bruker, lagrer og korrigerer personopplysninger.

Integritetspolicy

1. Allment
VTR respekterer alltid personlig integritet. Det er svært viktig for oss at du som medlem føler deg trygg på hvordan vi behandler dine personlige data på en måte som er i tråd med den nye databeskyttelsesreguleringen, GDPR. Personlige data kan kun behandles for spesielle formål og hvis det er et juridisk grunnlag for behandlingen.
Integritetspolicy gjelder kontakt med VTR, samt besøk på VTR nettside.

2. Personinformasjon
VTR er den som er ansvarlig for personopplysninger og er ansvarlig forat personopplysningene behandles i samsvar med gjeldene lov.

3. Hvorfor behandler vi dine personlige opplysninger ?
Medlem/leverandør
For at skal kunne oppfylle våre forpliktelser og identifisere deg som medlem,slik at registrering og forespørseler kan gjennomføres.Vi behandler også dine personlige opplysninger for å håndtere klager og annen informasjon.

Du ønsker ikke å motta informasjons-mail fra oss, eller ikke vil at vi skal behandle dine personlige data for dette formålet. Vi vil høre fra deg på vår medlems mail; vtrsekretar@gmail.com

Nyheter og viktig informasjon
For å kumminisere viktig infomasjon, lovendringer,samt nyhetsbrev,og kommende arrangementer, så behandler vi personlige opplysninger

Etterlevelse av forplikelser
For at vi skal kunne overholde juridiske krav og andre lovbestemte forpliktelser som gjelder for oss,behandler vi dine personlige opplysninger. Et eksempel på dette er regnskapsloven som krever lagring av regnskapsmateriale.

4. Innsamling av personopplysninger
Personlige data samles inn og behandles slik at du kan kjøpe produkter og  tjenester, eller kontakte oss for service eller annen informasjon. Vi innhenter personlig info når du blir medlem hos oss, enten ved at du selv gir den til oss via en av våre kopmmunikasjonskanaler, post, e-post, telefon, internett eller digitale og fysiske undersøkelser. Personlig informasjon når du kontakter oss gjennom vår medlemservice om ulike forhld knyttet til dine tjenester. Informasjonen samles inn via e-post eller når du ringer oss, og vi noterer oss informasjonen du har gitt oss muntlig. Vi samler personlig informasjon når du svarer på forespørler fra medlemsundersøkelser, og når du abonnerer på nyhetsbrevene våre. Vi samler også personopplysninger fra private og offentlige tjenester og andre åpne kilder. Ved å brukeinformasjonskapsler på våre nettsider samler vi inn personlig info fra nettleseren din.

5. Hvilke personlige data behandler vi om deg ?
Navn
E-post adresse
Adresse
Telefon
Fødselår

6. Hvor lenge blir dataene lagret ?
Dine personlige opplysninger blir ikke lagret lenger enn vi trenger basert på formålet vi samler inn for
og i tråd med GDPR reglene. Visse personlige data kan bli lagret lenger hvis det er juridiske krav som
skal følges eller for å beskytte VTR juridiske interesser. VTR lagrer ikke personlige data eldre enn 24
måneder, etter siste kontaktet med VTR.

7. Til hvem er informasjonen gitt?
VTR kan avsløre dine personopplysninger til tredjeparter, for eksempel NRR og andre
samarbeidspartnere.
Vi gir imidlertid bare informasjon når det er nødvendig for oss, og i henhold til personvern som nevnt
ovenfor.
Videre kan personopplysninger gis hvis det er nødvendig for å forebygge og avdekke misligheter,
tekniske og sikkerhetsspørsmål og samsvar med gjeldende lovkrav og andre myndighetskrav.


8. Dine rettigheter
Informasjon om hvordan vi håndterer dine personlige opplysninger finnes i denne
personvernpolicyen. Hvis du har flere spørsmål eller bekymringer om dette, vennligst kontakt oss på
vtrsekretar@gmail.com hvor VTR kan hjelpe.

Rett til tilgang til personopplysninger
Du har rett til et såkalt registerutdrag som viser hvilke personlige data vi har å gjøre med. For å dra
nytte av dette, må du be om dette skriftlig, undertegnet av deg med en kopi av gyldig legitimasjon.
Før vi kan gi ut personlig informasjon må vi være i stand til å bekrefte identiteten til personen som
ber om informasjon. Når du ber om dette, er det viktig at du spesifikt oppgir hvilke oppgaver og
handlinger du er interessert i. For eksempel, hvis det gjelder avtaler, tjenestesaker eller tidligere
tjenester, kan vi gi deg mer relevant informasjon.
Vi sender ut registerutdraget innen 30 dager etter mottak av forespørselen.
Forespørsel om registerutdrag sendes til: VTR

Rett til korreksjon av personopplysninger
VTR er ansvarlig for å gi nøyaktig og oppdatert personlig informasjon. Skulle din personlige
informasjon være feil, har du rett til å få disse rettet eller suppleres i tilfelle ufullstendige
opplysninger. For henvendelser eller spørsmål om dette, send en e-post til firmapost@VTR.no.

Rett til å slette personlige data
Du har rett til å be om at vi sletter personopplysninger hvis personopplysninger ikke lenger brukes til
de formålene de ble behandlet og samlet inn for eller hvis VTR ikke samler inn og behandler i
samsvar med gjeldende regler, krav og rettslige forpliktelser som VTR er underlagt.
Men det er grunner til at vi fortsetter å behandle personopplysninger, for eksempel hvis det er behov
for å oppfylle en rettslig forpliktelse eller nødvendig å VTR kunne etablere, utøve eller forsvar av
lovlig påstander:
For ikke å slette feil persons data, må du be om dette skriftlig, undertegnet av deg med en kopi av
gyldig legitimasjon. Før vi kan slette personlig informasjon må vi være i stand til å bekrefte
identiteten til personen som ber om sletting.
Forespørselen om sletting sendes til: VTR

Rett til å begrense behandlingen
Du kan i noen tilfeller kreve at behandlingen av dine personopplysninger er begrenset og må bare
brukes til avgrensede formål. For eksempel, når du ber om en korreksjon, kan du be VTR om å
begrense bruken av dine personlige data til de er riktige.
For ikke å behandle feil persons data, må du be om dette skriftlig, undertegnet av deg med en kopi av
gyldig legitimasjon. Før vi kan endre personlig informasjon må vi være i stand til å bekrefte
identiteten til personen som ber om endringen.
Forespørselen om begrensning sendes til: VTR

Rett til å protestere
Hvis VTR har behandlet dine personlige data basert på interessen som veier at du ikke anser legitime
grunner, kan du motsette deg denne behandlingen. VTR kan ved slik innsigelse bare fortsette hvis vi
kan vise at det finnes legitime grunner til å behandle personopplysninger og at de oppveier dine


Rett til å protestere
Hvis VTR har behandlet dine personlige data basert på interessen som veier at du ikke anser legitime
grunner, kan du motsette deg denne behandlingen. VTR kan ved slik innsigelse bare fortsette hvis vi
kan vise at det finnes legitime grunner til å behandle personopplysninger og at de oppveier dine
interesser. Du kan motsette seg behandling av personopplysninger når som helst hvis det brukes i
direkte markedsføring.
For ikke å behandle feil persons data, må du be om dette skriftlig, undertegnet av deg med en kopi av
gyldig legitimasjon. Før vi kan gi ut/endre eller slette personlig informasjon må vi være i stand til å
bekrefte identiteten til personen som ber om det.
Forespørselen om begrensning sendes til: VTR


Rett til dataportabilitet
Du har rett til å motta en kopi av personopplysningene du har gitt oss, og som vi behandler med ditt
samtykke eller for å overholde kontraktsforpliktelsen til deg som et juridisk grunnlag. Dette
presenteres i et strukturert, lesbart format.
For ikke å behandle feil persons data, må du be om dette skriftlig, undertegnet av deg med en kopi av
gyldig legitimasjon. Før vi kan gi ut/endre eller slette personlig informasjon må vi være i stand til å
bekrefte identiteten til personen som ber om det.
Forespørsel om registerutdrag sendes til: VTR

9. VTR måte å beskytte personlige data på
VTR har tatt sikkerhetstiltak for å beskytte dine personlige data mot forsettlig eller utilsiktet
eksponering, bruk eller på annen måte fare for avsløring av dine personlige data. Alle systemer er
brannmur beskyttet, privilegert og passordbeskyttet slik at bare de som har tilgang kan se
informasjonen.

10. Klager
Tror du at vi overtrådte hvordan vi behandler dine personlige opplysninger i strid med gjeldende
personvernregler, vennligst rapporter dette til oss så snart som mulig. Det er også mulig å registrere
seg direkte til Datatilsynet Oppdatering og bruk av personvernreglene

11. Nettside
På vår nettside er alltid den siste versjonen av personvernreglene https://vtrkatt.no/gdpr-rutiner.html
Vi har rett til å endre og oppdatere retningslinjene til enhver tid og søke umiddelbart når
den publiseres. Skulle det være store endringer i personvernreglene, vil vi varsle deg via e-post eller
på nettet. Hvis du ikke vil godta gjeldende personvernpolicy, kan du sende en e-post til VTR for å se
hvordan vi kan fortsette samarbeidet.

VTR rutine for GDPR, rev B, nov. 2021
VTR

                                                                          

Vedlikehold Olaf Mørk e-mail:


                                                                          

Har du klubbrelaterte spørsmål så mailer du :

Back to content