Nytt i klubben - Vestfold og Telemark Rasekattklubb

Vestfold og Telemark Rasekattklubb

VTR

Go to content

Nytt i klubben

Sekretærens hjørne


Årets klubbkatt liste for  2022 i VTR.

På siste medlemsmøte, 10.02.23 ble der foretatt en liten påskjønnelse til vinnere - i hver sin kategori >>
Verdens Vinner 2022 PR (N) Diadem’s Zero  eier: Victoria Eline Rassmuse
Beste VTR katt   GIP SC (N) Kelam’s Yoshi JW DVM DSM  650,2800 eier: Anne Mette Larsen
Beste hannkatt  SC (N) Kelam’s Cazper  630,2700 p eier: Anne Karin Byrkjedal
Beste hunnkatt  IC NO*Furbonacci All Eyes on Spike 543,1100 p
eier:   Gunn Røed & Anne Marie Naze Tjøtta Davies
Beste kastrat hann    GIP SC (N) Kelam’s Yoshi JW DVM DSM  650,2800 p eier: Anne-Mette Larsen
Beste kastrat hunn  SP SC N Turlecat’s Molly  570,3700 p  eier: Beate Eriksen
Beste ungdyr      CH (N) Kelam’s Oh La La 370,2100 p  eier: Anne-Mette Larsen
Beste Senior     GIP SC (N) Kelam’s Yoshi JW DVM DSM   75,1700 p
eier: Anne-Mette Larsen
Beste Veteran      SP SC N Turtlecat’s Molly   75,0500 p eier: Beate Eriksen
Beste huskatt     Pernille 90,1300 p         eier:  Anne-Mette Larsen
Beste oppdrett    Kelam*s   363,3333 p   eier:  Anne-Mette Larsen------------- OOOOO--------------
Sak 17/20 - på NRRs GF i mars 2020.
Brudd på oppdrettsregler

1. Informasjon til alle oppdrettere, er at det er innført et gebyr for brudd på OR § 3.3 - i tillegg til ordinær pris på stamtavlene, for å få registrert kullet.
Gebyret vil framstå i prislisten.
Som følgende:                                                                                            .
En hunnkatt må ikke ha mer enn to kull i løpet av 12 måneder, og ikke mer enn tre kull i løpet av 24 måneder, med mindre en veterinær og NRR skriftlig har tillatt noe annet. Gebyret kan unngås ved at det søkes om et eventuelt 4. kull til AR (avlsrådet) på forhånd, det vil si før paring.

2. Info til alle utstillere - Jan. 2023
Gledelige nyheter - det er mulig å stille ut katten IC/IP med 5 CACIB/CAGCIB i eget land, ut året 2023.
FIFes styre har innvilget SVERAK og NRR unntakfra § 4.3 i UR (utstillingsreglementet) om krav til antall sertifikater i klasse 7/8 for å oppnå tittelen IC/IP.
Unntaket som beskrevet i anneks 2 til URvil være gjeldende i hele 2023.
I anneks 2 til UR står det at IC/IP kan oppnås med 5CACIB/CAPIB ifra minst 3 forskelige dommere i ett land.

GIC/GIP og SC/SP har ingen unntak og er nå som før Korona'n. Det betyr at det forsatt er mulig å stille katten til IC/IP med kun norske utstillinger slik det var under Korona-nedstengningen.
Unntaket gjeller resultater oppnådd i perioden 23.01.2023 - 31.12.2023.
------------------oooooo---------------

  Dette er noe som alle oppdrettere må lese.

Nå er NRRs GF over, og referatet fra generalforsamlingen vil snart komme på NRRs hjemmeside. Det er store og viktige endringer, og her er en kort oppsummering som spesielt oppdrettere må være klar over.
  • Klasse 2 kan ikke lenger benyttes fritt. Om oppdretter vil gi et avkom avlsforbud må dette begrunnes og dokumenteres i henhold til FIFes regelverk. Se info fra stambokfører lengre ned hvor dette er grundig forklart. Min utheving som viser hvorfor dette er endret/strammet inn. Fjerning av fotnoter og opprydding i regelverket ble enstemmig vedtatt på NRRs GF.
  • Helseattest - NRRs helseattest eller tilsvarende benyttes og lastes opp i Min Katt, og attesten skal være datert av veterinæren FØR paring. Om katten er under 10 måneder når helseattesten er tatt så er den gyldig i 3 uker/21 dager.  


(Det siste er vedtatt på siste styremøte).
  • Det er nye priser på importer og stamnavn, og diplomer for titler må kjøpes, de sendes ikke lengre ut automatisk. Nye priser gjelder fra 1/6-2023.
  • Det er tillatt, fra 1/1-2024, å ha inntil to kull uten stamnavn.
Priser fra 1/6:
  • Import fra annet FIFe-forbund    kr  500,-
  • Import fra forbund utenfor FIFe  kr  800,-
  • Titteldiplom                              kr  150,-
  • Søke stamnavn                         kr 2500,-
  • Endringer stamnavn                  kr 1000,-
Buravgiften klubbene betaler til NRR ved lån av bur til utstilling økes fra 1/6-23, noe som gjør at påmeldingsavgiften til vår utstilling også økes for alle som melder på etter 1/6.
Ta kontakt dersom dere har spørsmål, så skal jeg svare så godt jeg kan. Eventuelt kan jeg videresende spørsmål til NRR.
  
---------------------------------------------------------------------------------------
Nytt fra NRR
---------- Forwarded message ---------
Fra: NRR Stambokfører <stambok@nrr.no>
Subject: Postjournal uke 11-2023
Hei alle sammen.
GF 2023 er avholdt og i den forbindelse vil jeg dere skal sende ut følgende opplysning til medlemmene deres, For det er nok ikke alle som har fått med seg at dette ble enstemmig vedtatt.

Registrering i stambok klasse 2:
Tidligere var det tilstrekkelig å skrive at katten skulle selges til kos/selskap om man ønsket stambok klasse 2. Etter fjerning av alle fotnoter i NRRs regelverk følger vi nå FIFe's regler, og dette sier som følger:

§ 4.2 A
Klasse 2:
Hovedstambok (LO) eller Kontrollstambok (RIEX) med avlsforbud. Stambokførte katter som får avkom oppdretteren utelukker fra avl i hht. OR §§ 3, 6, 7, 8, eller 9 (jf. OR Appendiks I, II), får en stamtavle der det markeres at katten har avlsforbud i medhold av FIFe’s regler (se neste avsnitt under). For en slik stamtavle betales det samme pris som for en stamtavle i klasse 1. (GF 2010)

OR § 3.1 under Generelt angir forutsetningene for registrering med avlsforbud.
§ 3.5.2, → § 6 i sin helhet
§§ 7, 8, 9, App. I, II. Det er oppdretteren, og ikke f.eks. en hannkatteier, som har råderetteren over sine katter og bestemmer hvordan de skal registreres i medhold av vedtatt lov- og regelverk som alle er forpliktet til å følge bl.a. i hht. STA § 2.3 og GL §§ 2h, 6 A nr. 2.

Kattunger som er registrert i Klasse 2 kan – med oppdretterens samtykke – bli omregistrert til Klasse 1 hvis det viser seg at de forutsetningene oppdretteren registrerte kattungene under, ikke lenger er til stede (→ OR § 3.1 som oppgir betingelsene for avlsforbud).

Henvisningene til OR:
§ 3 - Avlsregler
3.1 Generelt - Alle katter innført i en FIFe-stambok tillates brukt i avl med mindre dette begrenses av - Oppdretts- og Registreringsreglementet (§§ 3, 6, 7, 8 eller 9), eller av - nasjonale regler som gjelder helsespørsmål.

FIFe-medlemmer tillates ikke å innføre noen ytterligere strengere avls- eller registreringsbegrensninger

3.5.2 Genetiske sykdommer - FIFe vil ikke registrere eller godkjenne noen ny katterase med rasekarakteristika basert på fenotypiske lyter eller andre medfødte trekk som kan forårsake helseproblemer eller hemme kattens normale liv.

FIFe skal ikke registrere eller godkjenne noen rase som fremviser følgende rasetrekk:  
- Achondroplasia/pseudo-achondroplasia: Et autosomalt dominant gen som resulterer i dvergvekst, korte ben og legger samt andre fysiske defekter (f.eks. Munchkin).
- Osteochondrodysplasia: Et autosomalt dominant gen som forårsaker en tiltagende ledd-, ben- og bruskdeformitet (f.eks. Scottish Fold)
- Noen form for genetisk mutasjon som resulterer i småvoksthet eller forkorting av kattens lemmer. <→ UR § 1.5>

FIFe vil ikke godta noen nye søknader om foreløpig godkjenning av hårløse varianter eller delvis hårløse raser, med unntak for de nåværende godkjente rasene som Sphynx, Don Sphynx og Peterbald.

Men NRRs Tillegg for PER/EXO vedrørende PKD, ABY/SOM verørende PRA og PK

§ 6 - Regler for godkjente raser (i sin helhet)
§ 7 - Regler for midlertidig godkjente raser
§ 8 - Regler for ikke-godkjente raser
§ 9 - Regler for ikke-godkjente langhår/korthår (XLH/XSH)
OR Appendiks I - Genetiske tester
OR Appendiks II - Helseundersøkelser

Her på kontoret er det full rulle og forberedelser til flyttingen av kontoret som vil skje i midten av april. Vår nye adresse blir: Svenskegata 2, 1776 Halden

Med vennlig hilsen/Best regards
NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND
Line-Louise Wangsvik
Stambokfører/ Registrar
Tel.: +47 69612753
VTR

                                                                          

Vedlikehold Olaf Mørk e-mail:


                                                                          

Har du klubbrelaterte spørsmål så mailer du :

Back to content